Studenterrådgivningen logo

Nedenfor kan du læse mere om, hvilke data vi registrerer om dig og hvorfor, hvor længe vi beholder dine persondata, og om vi videregiver dine oplysninger til andre samt meget mere.

Hvilke data registrerer vi om dig og hvorfor?

Når du søger hjælp i Studenterrådgivningen, registrer vi dig i vores journalsystem med følgende oplysninger:

 • navn
 • alder
 • CPR-nummer
 • telefonnummer
 • e-mail
 • køn
 • bopæl
 • studiested
 • henvendelsesårsag.

Vi registrer dig med dit CPR-nummer, fordi vi har brug for at kunne identificere dig i vores journalsystem. Derudover fører vi journal over dit behandlingsforløb for at kunne give dig den bedst mulige hjælp.

Hvad er vores retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger?

Vores behandlingshjemmel er samtykke og interesseafvejningsreglen. Det betyder, at når du som registreret indvilliger i, at dine data bliver behandlet hos Studenterrådgivningen, idet du søger hjælp hos os, opfattes det som et implicit samtykke.

Interesseafvejningsreglen betyder, at vi, i den behandling vi giver dig, bruger de metoder, som vi ved vil sikre den mest effektive behandling. Derved får du den bedst mulige hjælp, og vi får mulighed for at udvikle os inden for de metoder, vi ved, der virker. Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at afbryde din behandling.

Hvilken behandlingsmetode bruger vi?

I Studenterrådgivningen bruger vi metoden Feedback Informed Treatment (FIT), som er et evidensbaseret dialog- og evalueringsredskab, der er udviklet til professionelle behandlere til anvendelse i behandlingsforløb.

Metoden består af to enkle skemaer med fokus på effekt og samarbejde. Hver gang du møder til samtale i Studenterrådgivningen, udfylder både du og din rådgiver skemaerne med det formål, at din rådgiver fra gang til gang kan udvikle sin praksis og tilpasse behandlingen til netop dig, så du får den bedst mulige hjælp.

Når vi anvender FIT som metode, gemmer vi følgende oplysninger om dig:

 • fornavn
 • journalnummer
 • alder
 • køn
 • information om din trivsel.
Deliberate Practice

Som en del af rådgivningen er det muligt, at du i dit forløb bliver spurgt om, om det er i orden, at din rådgiver videooptager en af jeres samtaler. Det gør han eller hun som led i det, der hedder deliberate practice.

Det er en metode, vi bruger i Studenterrådgivningen til udvikling af rådgivningspraksis. Det er helt frivilligt, om du siger ja tak eller nej tak. Hvis du siger ja tak, bruger din rådgiver efterfølgende optagelsen til få feedback og sparring fra resten af rådgivergruppen i Studenterrådgivningen og eventuelt fra en ekstern supervisor. Både rådgivergruppe og supervisor har tavshedspligt.  Din rådgiver sletter optagelsen af jeres samtale, så snart han eller hun har fået feedback herpå, dog senest efter 1 måned. Herefter vil optagelsen ikke være at finde nogen steder.

Hvor længe beholder vi dine persondata?

Når du afslutter dit forløb i Studenterrådgivningen, bliver dine data slettet efter reglerne om opbevaring af journaler, som fremgår af journalføringsbekendtgørelsen  § 15. Det betyder, at vi er forpligtiget til at gemme din journal i 5 år, hvis du har været i forløb hos en psykolog, og i 10 år, hvis du har været til samtale med en af vores psykiatere. Har du været i forløb hos en af vores socialrådgivere, har du mulighed for at få anonymiseret dine data umiddelbart efter afslutning af dit forløb.

Hvis du ikke gør brug af denne mulighed, gemmer vi dine data i 5 år, hvorefter vi sletter dem. Dine FIT-data bliver uanset hvad efter dit forløb pseudonymiseret og anvendes herefter udelukkende som opfølgningsdata til forskning og som dokumentation for effekten af FIT som metode.

Hvis du har modtaget SPS-rådgivning, skal vi pga. kontraktslige forpligtelser med STUK- Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet, gemme dine oplysninger så længe kontakten er gældende.

Videregiver vi dine oplysninger til andre?

Vi deler ikke dine oplysninger med andre, med mindre du har givet skriftligt samtykke til det. Det kan f.eks. være samtykke til, at dine forældre, søskende, kæreste eller anden kontaktperson må ringe ind og få oplysninger om dit forløb, eller at din journal skal videresendes til din læge.

Hvilke rettigheder har du som registreret?

Du har som registreret en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med. Dine rettigheder omfatter følgende:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.
 • Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.
 • Du har ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os, for så vidt angår de personoplysninger, som vi har indsamlet på baggrund af dit samtykke.
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation. Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter personoplysningerne indsamlet på baggrund af dit samtykke vil blive slettet.

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere og at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre
hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ’accepter alle cookies’ eller du kan
vælge ’accepter ikke cookies’, hvis du ikke ønsker, at dine cookies bliver gemt.
Du kan altid slette gemte cookies ved at gå ind under avancerede indstillinger i din browser.