Studenterrådgivningen logo

Gruppearbejde 

Gruppearbejde kan være en udfordring for de fleste og kræver en indsats fra alle medlemmerne i gruppen før, at det bliver en god oplevelse. Men I kan faktisk relativt let strukturere jer ud af de fleste udfordringer, hvis I følger vores ti gode råd til en succesoplevelse med gruppearbejde:

 

⒈Lav en dagsorden

En dagsorden og et referat af møderne er vigtige, for at gruppen kan huske de fælles aftaler. På den måde sikrer I, at I får talt om det vigtige.

 

⒉Tal i runder

Alle skal føle sig hørt, især i forbindelse med vigtige beslutninger. For at sikre det, kan det være en fordel at lave en talerække og have en ordstyrer. 

 

⒊ Aftal rammer

Gør gruppens møde- og arbejdsdisciplin meget konkret med helt faste rammer. Er rammerne uklare, risikerer gruppen at blive for sårbar.

Afstem forventningerne til hinanden fra start af. Aftal f.eks. hvor mange gange om uge I vil mødes, hvor længe møderne skal vare, og hvor stor en arbejdsbyrde I hver især kan magte.

 

⒋ Skift roller

Funktionerne som referent og ordstyrer bør gå på skift – ellers risikerer I, at I bliver fastholdt i de samme roller.

 

⒌ Aftal beslutningsprocedurer

Beslut, om I vil have flertalsbeslutninger eller enstemmighed, når I skal træffe svære beslutninger. Ellers bliver det nemt de samme, der råder over gruppen.

 

⒍ Diskuter forventninger

Diskutér, hvad I forventer af hinanden i gruppen i forhold til balancen mellem det sociale og det faglige. Nogle grupper er udelukkende et arbejdsfællesskab, mens andre også udvikler sig til venskaber.

Balancen mellem hvor meget det private og det faglige skal fylde, kan derfor være forskelligt fra gruppe til gruppe. Er forventningerne uklare, kan der nemt opstå frustration og forvirring.

 

⒎  Diskuter arbejdsdeling

Drøft, hvordan I fordeler arbejdet i gruppen, og evaluer det undervejs i forløbet.

Vær åbne om jeres styrker og svagheder, så I får mest udbytte af hinandens kompetencer.

Lær af hinandens styrker, så I bliver endnu bedre fagligt.

 

⒏ Skriv

Brug arbejdspapirer - i kladdeform, stikord eller fristil - så I hele tiden har fornemmelsen af at være på vej.

Fejl og misforståelser bliver nemmere opfanget, når man har skriftligt materiale at gå ud fra.

 

⒐ Reflekter over processen undervejs

Tag jer tid til at stoppe op og reflektere over, hvor langt I er nået i projektet. Husk også at fejre de små sejrer.

 

⒑ Tillad problemsnak

Feedback og konstruktiv kritik skal der være plads til, ellers risikerer I at miste gruppemedlemmer og væsentlige inputs.

Konflikthåndtering er en vigtig læreproces, selv om det kan være ubehageligt og drænende. Respekter hinandens holdninger og prøv at forhandle jer frem til en løsning.

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere og at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre
hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ’accepter alle cookies’ eller du kan
vælge ’accepter ikke cookies’, hvis du ikke ønsker, at dine cookies bliver gemt.
Du kan altid slette gemte cookies ved at gå ind under avancerede indstillinger i din browser.