Studenterrådgivningen logo

For uddannelsesinstitutioner

 

En af Studenterrådgivningens hovedopgaver er at understøtte uddannelsesinstitutionernes arbejde med studietrivsel ved at bidrage til at opkvalificere vejledningspersonalet og lave studenterrettede aktiviteter såsom workshops, oplæg o.l., så de studerende kan gennemføre studiet på normeret tid.

Læs mere om de typer af samarbejdsaftaler, vi tilbyder de videregående uddannelser, herunder og kontakt os, hvis du er interesseret i at høre mere eller gerne vil starte en samarbejdesaftale. Det eneste, du skal gøre, er at udfylde kontaktformularen til højre på denne side, så hører du fra os hurtigst muligt.

Hvis du vil bestille vores pjecer, så klik her.

 

 

Hvorfor skal I samarbejde med Studenterrådgivningen?

I et samarbejde med os støtter og hjælper vi de studerende med deres udfordringer, så flest muligt får et positivt studieforløb. Samtidigt forebygger vi nogle af de vanskeligheder, der kan ende i mistrivsel, forsinkelse og frafald. Fra vores individuelle rådgivning ved vi, at vi med relativt få virkemidler kan gøre en stor forskel for de studerende.

 

De udfordringer vi særligt har fokus på er:

☑ studiestart og frafald
☑ studieeffektivitet
☑ de svære valg under studiet
☑trivsel i studielivet.

 

Vi fokuserer på ovenstående områder fordi:

 

Studenteroptaget hvert år bliver større og større, og gruppen af studerende bliver mere bredt sammensat. Derfor får en større gruppe studerende end hidtil udfordringer, der knytter sig til overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse. De studerende skal have støtte til, hvordan de studerer, indgår i faglige og sociale fælleskaber og lærer bedst muligt for at undgå unødig forlængelse.

 

⑵ Når studerende ikke trives får det negativ betydning for deres studieliv og gennemførslen af uddannelsen. Et kig på de videregående uddannelsers trivselsundersøgelser viser, at mere end halvdelen af de studerende er udfordret af stress i dagligdagen, og endnu flere op til eksamen.

Hvad består et samarbejde af?

Et samarbejde kan bestå af:

 

 Workshops om studierelaterede temaer for de studerende når de møder særlige udfordringer; f.eks. i forbindelse med studiestart, eksamensperioder, eller etablering af gruppearbejde.

☒ Kompetenceudvikling af vejledere eller undervisere i form af aktiviteter som supervision og faglige temaoplæg om studielivsudfordringer.


 
Sådan kan et kompetenceudviklingsforløb se ud:

 

På det Sundhedsvidenskabelige fakultet på KU har vi lavet et praksisnært udviklingsforløb, hvor vi har taget udgangspunkt i de erfaringer AC-vejlederne har gjort sig ved at supervisere hinanden i kollegial sparring og supervision af deres studentervejledere:

 

Vi har undervist i, hvad supervision er

☑ Vi har undervist i, hvordan man udfører supervision, dvs. metoder og rammer, med fokus på de dilemmaer og problemstillinger, der kan komme undervejs

☑ Vi har arbejdet med supervision af supervisionen

☑Vi har udviklet metoder så de passer til AC-vejledernes dagligdag

 

Hvis du er interesseret i at høre, hvad andre siger om vores samarbejde, så klik lidt længere ned i menuen.

Hvad tilbyder vi uden beregning?

❶ Et informationsoplæg, hvor I hører mere om, hvem vi er, og hvilke erfaringer vi har med de af jeres studerende, som henvender sig hos os.

Hvad tilbyder vi mod beregning?

Hvis I efterspørger aktiviteter, der er særligt tilpasset jeres behov, tilbyder vi jer et formelt samarbejde, hvor vi sammen planlægger, hvilke aktiviteter der er relevante for jer hen over studieåret. Det kan både være aktiviteter målrettet de studerende og det faglige personale.

Vores rådgivere er tilgængelige for jer på aftalte tidspunkter i forbindelse med fastlagte aktiviteter, som bl.a. kan omfatte:

 

✓Workshops

✓Oplæg

✓Supervision

✓Uddannelsesforløb for fagligt personale (vejledere, undervisere, mentorer, studenterstudievejledere m.fl.)

✓Evalueringsmøder i samarbejdsprocessen.

 

Efter et første samarbejdsmøde udarbejder vi en rammeaftale, hvor vi beskriver de konkrete aktiviteters faglige indhold og økonomi.

 

Udfyld kontaktformularen til højre på denne side for at afsøge, hvad der er mulighed for.

 

Hvad koster vores aktiviteter?

Vores aktiviteter er prissat efter principper om indtægtsdækket virksomhed i staten, som er takseret med en timepris på 911 kr.

I samarbejdskontrakten udspecificerer vi konkret timetal for hver enkelt aktivitet, så I har en udførlig oversigt over de ydelser, vi leverer.

Hvor længe varer en samarbejdsaftale?

Vi aftaler sammen, hvor længe samarbejdskontrakten varer. Herefter kan den genforhandles.

Hvad siger andre om vores samarbejde?


👍  Studerende om at deltage i et temaoplæg om studiestart:

”Jeg fandt ud af, at der er nogen at tale med, hvis det går dårligt på studiet, og at jeg skal bruge studiemiljøet og mine studiekammerater undervejs. Og så blev jeg klar over, at der er andre, der har det ligesom mig. Jeg synes, at det skal være et tilbud for alle. Det kunne evt. ligge på en forelæsningsgang, sådan så man hverken skal lede eller være heldig for at få de her redskaber, som alle burde have adgang til!”

 

👍  AC-vejleder, Københavns Universitet om supervisionsforløb af Studenterrådgivningen:

"Det er godt, at der kommer en udefra og faciliterer processen. Jeg har fået afklaring af min egen rolle og blevet bevidst om, at det er vigtigt at øve sig!

Det med at have en udefra, som har kunnet se tingene sådan lidt oppefra til at hjælpe os med at holde fokus, har været rigtig godt."

<script type="text/javascript" src="//s3.amazonaws.com/downloads.mailchimp.com/js/signup-forms/popup/embed.js" data-dojo-config="usePlainJson: true, isDebug: false"></script><script type="text/javascript">require(["mojo/signup-forms/Loader"], function(L) { L.start({"baseUrl":"mc.us8.list-manage.com","uuid":"c6c0201483515e70a66b94f81","lid":"879ddc712b"}) })</script>

Kontakt os

Telefon: 70 26 75 00

 

Presse


EAN-KODE: 5798000416840
CVR-nr: 18550342

 

Ledige stillinger

Følg os

 

facebook

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere og at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre
hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ’accepter alle cookies’ eller du kan
vælge ’accepter ikke cookies’, hvis du ikke ønsker, at dine cookies bliver gemt.
Du kan altid slette gemte cookies ved at gå ind under avancerede indstillinger i din browser.