Studenterrådgivningen logo

Få hjælp

 

I Studenterrådgivningen kan du få gratis hjælp, hvis du er studerende på en videregående, SU-godkendt uddannelse, til studierelaterede udfordringer som studiestress, eksamensangst og perfektionisme.  På denne side bliver du klogere på præcist, hvordan vi kan hjælpe dig med dine udfordringer, hvordan du kommer i kontakt med os, og hvilken afdeling der er tættest på dig.

 

 

 

Hvad er Studenterrådgivningen?

Hos Studenterrådgivningen er vi eksperter i korttidsterapi for studerende på de videregående uddannelser (Universiteter, Erhversakademier og Professionshøjskoler - vi tilbyder desværre ikke hjælp til Ph.d. studerende). Det betyder, at du hos os kan få gratis hjælp fra en psykolog eller socialrådgiver, når studielivet er svært. Det kan det f.eks. være, hvis du mistrives, er ramt af stress, plaget af eksamensangst, er frafaldstruet eller noget helt femte.

Vi er en landsdækkende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet, og derfor kan alle studerende på videregående uddannelser på tværs af landet søge hjælp hos Studenterrådgivningen.

Hvem kan få hjælp i Studenterrådgivningen?

 Du kan få hjælp i Studenterrådgivningen, hvis:

 

du er studerende på en videregående, SU-godkendt uddannelse

☑ du er motiveret for forandring i samarbejde med en af vores rådgivere

☑ dine udfordringer falder inden for vores fokusområder (læs mere nedenfor)

 

OBS. I Studenterrådgivningen tilbyder vi udelukkende korttidsterapi. Dvs. at vi har et loft på 5 rådgivningssessioner. Hvis vi vurderer at du har brug for mere hjælp end hvad vi kan tilbyde dig, vil vi derfor henvise vi dig til et sted, hvor du kan få den rette hjælp. 

 


NB! Vi kan desværre ikke hjælpe med akutte psykiatriske problemer i forbindelse med depression, angst, spiseforstyrrelser eller hvis du er selvmordstruet. I sådanne tilfælde skal du kontakte egen læge eller psykiatrisk skadestue eller livslinjen 70 201 201


Hvis du ellers er interesseret i at vide, hvilke andre gratis tilbud der er for dig, der er studerende, kan du klikke her.

Hvilke udfordringer kan du få hjælp til?

 

Vi tilbyder rådgivning i forhold til studierelaterede vanskeligheder og udfordringer. Nedenfor er en liste over de udfordringer vi typisk hjælper studerende med.

Vi behandler ikke psykiske lidelser, såsom depression, angst eller spiseforstyrrelser. De fleste psykiske lidelser har dog ofte indflydelse på studielivet og vi kan godt hjælpe dig med at håndtere studielivet, selvom du har symptomer på en psykisk lidelse.

 

Hvis du har brug for mere omfattende støtte grundet en psykisk lidelse, henviser vi dig til at søge SPS – social pædagogisk støtte.  Hvis du vil vide mere om SPS, og hvordan du søger skal du klikke her.

 

Hvis du har selvmordstanker, er det vigtigt at du kontakter din egen læge, psykiatrisk skadestue eller livslinjen 70 201 201

 

 
Udfordringer vi typisk hjælper med:

 

Eksamensangst

☑ Ensomhed

Reeksamensproblematik

Præstationsproblemer/angst

Perfektionisme

Selvværdsproblemer

Speciale- og bachelorproblemer

Stress/udbrændthed

Socialfaglige problematikker (SU, barsel, sygdom etc.)

Tristhed

Koncentrationsvanskeligheder

Motivationsproblemer

Studietvivl

Praktikproblemer

Sociale problemer på studiet

Problemer med at fungere i grupper

Studiestruktureringsproblemer

Problemer i forhold til studieaktivitetskravet (frafaldstruet)

Familiemæssige problemer

Identitetsproblemer – overgang fra ung til voksen

Overdrevne bekymringstendenser

(Listen er ikke fuldstændig)

 

Hvordan hjælper vi?

Vi tilbyder hjælp gennem workshops, telefonrådgivning, individuelle samtaler og gruppeforløb.

Du kan til hver en tid benytte dig af vores workshops og telefonrådgivning, men har du behov for yderligere hjælp, skal du bestille tid til en individuel samtale, så vi sammen kan finde ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig. Læs mere om hvert tilbud herunder, og hvordan du kontakter os.

 

Workshops

 

Vi afholder workshops løbende gennem året, hvor du får gode råd og konkrete øvelser, der hjælper dig med at håndtere udfordringer med eksamen, stress, bachelor eller speciale.

Alle workshops er gratis, og alle studerende på videregående uddannelser kan deltage.

En workshop varer ca. 3 timer.

 

Læs mere og tilmeld dig vores kommende workshops her

 

Telefonrådgivning

 

Hvis du har spørgsmål omkring SU, barsel eller andet af socialretslig karakter, så kan du med fordel benytte vores telefonrådgivning.

Du kan ringe til vores sekretærer alle dage mellem klokken 09.00 og 12.00  og bestille en tid til telefonrådgivning. Telefonrådgivningen foregår sådan, at vores sekretærer skriver dig op, og så ringer en af vores rådgivere til dig den næstkommende mandag, onsdag eller fredag mellem kl.11.00 og kl.12.00.

Rådgivningen er ca. af 15-20 minutters varighed.

 


 

 

Individuelle samtaleforløb

 

Et individuelt samtaleforløb er et kort forløb, hvor du mødes med en rådgiver 2-5 gange. Samtalerne tager udgangspunkt i dine studiemæssige udfordringer, og hvordan du bedst muligt kan håndtere dem.

 

Gruppeforløb

 

Et gruppeforløb er et terapeutisk rådgivningsforløb, hvor du møder andre studerende, der oplever samme udfordringer som dig. Det er ofte effektfuldt at møde andre, som er i samme situation som en selv. I kan både spejle jer i hinanden og drage nytte af hinandens viden og erfaringer.

En gruppe består af ca. 8 studerende og en rådgiver fra Studenterrådgivningen. I mødes hos Studenterrådgivningen mellem 4 og 10 gange, ca. 1 gang om ugen i 2 timer ad gangen.

Gruppernes forløb og indhold varierer i forhold til emnet, og både rådgiver og gruppemedlemmer har tavshedspligt.

Klik her for at se hvilke grupper du kan tilmelde dig direkte fra vores website uden visitation

 

Du skal være opmærksom på, at der kan forekomme ventetid på gruppeforløb.


Hvad skal du gøre, hvis du ønsker hjælp?

 

Hvis du ønsker hjælp udover workshops og telefonrådgivning skal du ringe til os på

telefon 70 26 75 00 og bestille tid til en samtale, så du sammen med en af vores rådgivere kan blive klogere på, hvilken type hjælp du skal have. Måske er en enkelt samtale nok til at hjælpe dig på vej og det du manglede blot var ideer og redskaber til at håndtere dine udfordringer. Det kan også være at du er hjulpet bedre videre med to yderligere samtaler, et gruppeforløb eller en psykiaterkonsultation. I så fald vil rådgiveren aftale en ny tid med dig.  

 

Ring til os på telefon 70 26 75 00 for at bestille tid til en samtale.

Telefonen er åben mandag til fredag fra kl. 09.00-12.00. Der går ca. 2 uger fra du ringer og til du kommer til din første samtale hos os.

 

Find den rådgivning, der ligger tættest på dig, her!

 

Persondatapolitik

Persondatapolitik i Studenterrådgivningen

Pr. 25. maj 2018 træder den nye europæiske persondataforordning i kraft, også kaldet GDPR. Forordningen har til hensigt at styrke og ensrette databeskyttelse for alle i Den Europæiske Union (EU). Det betyder bl.a., at du som bruger har ret til en række oplysninger om, hvordan og hvorfor vi bruger de oplysninger, vi indsamler om dig, samt dine rettigheder til disse data. 

Når du søger hjælp i Studenterrådgivningen, accepterer du derfor, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til nedenstående datapolitik.

 

Hvilke data registrerer vi om dig og hvorfor?

Når du søger hjælp i Studenterrådgivningen, registrer vi dig i vores journalsystem med følgende oplysninger:

 • Navn
 • Alder
 • CPR-nummer
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Køn
 • Bopæl
 • Studiested
 • Henvendelsesårsag.

Vi registrer dig med dit CPR-nummer,  fordi vi har brug for at kunne identificere dig i vores journalsystem. Derudover fører vi journal over dit behandlingsforløb for at kunne give dig den bedst mulige hjælp.

 

Hvad er vores retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger?

Vores behandlingshjemmel er samtykke og interesseafvejningsreglen. Det betyder, at når du som registreret indvilliger i, at dine data bliver behandlet hos Studenterrådgivningen, idet du søger hjælp hos os, opfattes det som et implicit samtykke. Interesseafvejningsreglen betyder, at vi, i den behandling vi giver dig, bruger de metoder, som vi ved vil sikre den mest effektive behandling. Derved får du den bedst mulige hjælp, og vi får mulighed for at udvikle os inden for de metoder, vi ved, der virker. Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at afbryde din behandling.

 

Hvilken behandlingsmetode bruger vi?

Feedback Informed Treatment (FIT).

I Studenterrådgivningen bruger vi metoden Feedback Informed Treatment, som er et evidensbaseret dialog- og evalueringsredskab, der er udviklet til professionelle behandlere til anvendelse i behandlingsforløb.

Metoden består af to enkle skemaer med fokus på effekt og samarbejde. Hver gang du møder til samtale i Studenterrådgivningen, udfylder både du og din rådgiver skemaerne med det formål, at din rådgiver fra gang til gang kan udvikle sin praksis og tilpasse behandlingen til netop dig, så du får den bedst mulige hjælp.

Når vi anvender FIT som metode, gemmer vi følgende oplysninger om dig:

 • Fornavn
 • Journalnummer
 • Alder
 • Køn
 • Information om din well-being.

 

Deliberate Practice

Som en del af rådgivningen er det muligt, at du i dit forløb bliver spurgt om, om det er i orden, at din rådgiver videooptager en af jeres samtaler. Det gør han eller hun som led i det, der hedder deliberate practice. Det er en metode, vi bruger i Studenterrådgivningen til udvikling af rådgivningspraksis. Det er helt frivilligt, om du siger ja tak eller nej tak. Hvis du siger ja tak, bruger din rådgiver efterfølgende optagelsen til få feedback og sparring fra resten af rådgivergruppen i Studenterrådgivningen og eventuelt fra en ekstern supervisor. Både rådgivergruppe og supervisor har tavshedspligt.  Din rådgiver sletter optagelsen af jeres samtale, så snart han eller hun har fået feedback herpå, dog senest efter 1 måned. Herefter vil optagelsen ikke være at finde nogen steder.

 

Hvor længe beholder vi dine persondata?

Når du afslutter dit forløb i Studenterrådgivningen, bliver dine data slettet efter reglerne om opbevaring af journaler, som fremgår af journalføringsbekendtgørelsen  § 15. Det betyder, at vi er forpligtiget til at gemme din journal i 5 år, hvis du har været i forløb hos en psykolog, og i 10 år, hvis du har været til samtale med en af vores psykiatere. Har du været i forløb hos en af vores socialrådgivere har du mulighed for at få anonymiseret dine data umiddelbart efter afslutning af dit forløb. Hvis du ikke gør brug af denne mulighed gemmer vi dine data i 5 år, hvorefter vi sletter dem. Dine FIT-data bliver uanset hvad, efter dit forløb pseudonymiseret og anvendes herefter udelukkende som opfølgningsdata til forskning og som dokumentation for effekten af FIT som metode.

Hvis du har modtaget SPS-rådgivning, skal vi pga. kontraktslige forpligtelser med STUK- Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet, gemme dine oplysninger så længe kontakten er gældende.

 

Videregiver vi dine oplysninger til andre?

Vi deler ikke dine oplysninger med andre, med mindre du har givet skriftligt samtykke til det. Det kan f.eks. være samtykke til, at dine forældre, søskende, kæreste eller anden kontaktperson må ringe ind og få oplysninger om dit forløb, eller at din journal skal sendes videre til din læge.

 

Hvilke rettigheder har du som registreret?

Du har som registreret en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med. Dine rettigheder omfatter følgende:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.
 • Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.
 • Du har ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os, for så vidt angår de personoplysninger, som vi har indsamlet på baggrund af dit samtykke.
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation. Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter personoplysningerne indsamlet på baggrund af dit samtykke vil blive slettet.

 

Kontakt os

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig via e-mail til persondata@srg.dk.

Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af persondata. Der skal dog forventes en vis behandlingstid afhængigt af sagens kompleksitet. Vores målsætning er at indkomne henvendelser/sager er påbegyndt behandlet og håndteret inden for 2 måneder, fra vi har modtaget den skriftlige henvendelse.

Hvis du efter vores behandling af din sag ikke finder, at vi har givet dig et fyldestgørende svar, kan du rette henvendelse til vores databeskyttelsesrådgiver DPO Team ApS. 
Telefon 71 74 90 20 (mandag til fredag fra kl. 08.00-17.00) og mail srg@dpoteam.dk.

Hvis du ønsker at klage, kan dette ske til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

Kontakt os

Telefon: 70 26 75 00

 

Presse


EAN-KODE: 5798000416840
CVR-nr: 18550342

 

Ledige stillinger

Følg os

 

facebook

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere og at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre
hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ’accepter alle cookies’ eller du kan
vælge ’accepter ikke cookies’, hvis du ikke ønsker, at dine cookies bliver gemt.
Du kan altid slette gemte cookies ved at gå ind under avancerede indstillinger i din browser.