Om Studenterrådgivningen

 

Her kan du læse om, hvem Studenterrådgivningen er.

 

Baggrund, mission og vision

Baggrund:

Vi er en institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet, der har mere en 50 års erfaring med at rådgive studerende på de videregående uddannelser, når de møder udfordringer i studielivet.

Vores arbejde er finansieret af staten og indgår som en selvstændig paragraf på Finansloven.

§ 19.26.04. 

 

Mission:

Vores mission er at yde social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til studerende på de videregående uddannelser, når de møder studierelaterede udfordringer der giver risiko for unødig forlængelse eller frafald.

 

Vision:

Vores vision er at yde den bedst mulige hjælp til de studerende, som henvender sig hos os. Vi lægger vægt på, at de studerende ikke skal kunne hjælpes bedre et andet sted. Desuden vil vi være et let tilgængelig tilbud for alle de studerende, der har behov for gratis rådgivning, uanset hvor i landet de bor.

Årsrapport
Forskning og evaluering

For at kunne yde den bedst mulige hjælp og samtidig undersøge kvaliteten af den hjælp, vi udbyder, har vi i efteråret 2014 igangsat et praksisnært forskningsprojekt i samarbejde med en ph.d. studerende fra Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

 

Forskningsprojektet undersøger:

 • omfanget og karakteren af de studiemæssige-, psykiske-, og personlige vanskeligheder hos de studerende, som vi hjælper
 • de studerendes udbytte af vores tilbud.

 

Vi indsamler data ad to omgange:

Fra den 15.september til den 15. december 2014.

Fra den 15. september til den 23. december 2016.

 

Vi beder alle studerende, der henvender sig i dataindsamlingsperioderne, om at besvare 2-4 spørgeskemaer i løbet af deres rådgivningsforløb:

 

 1. Inden den studerende møder op til første samtale (det tager 10-25 minutter at besvare dette skema).
 2. Efter en eventuel 3. samtale (det tager 2-3 minutter at besvare dette skema).
 3. Ved afslutningen af  rådgivningsforløbet, hvis den studerende modtager mindst 2 samtaler (det tager 10-25 minutter at besvare dette skema).
 4. Ca. 6 måneder efter afsluttet forløb (det tager 10-15 minutter at besvare dette skema).

 

Vi anonymiserer de studerendes individuelle besvarelser, og forventer at det samlede forskningsprojekt er afsluttet i 2018, hvorefter vi offentliggør projektets resultater.

 

Har du spørgsmål vedr. projektet, er du meget velkommen til at skrive til Vidensmedarbejder, Majken Mosegaard Svendsen, mms@srg.dk

Socialpædagogisk støtte (SPS)

Specialpædagogisk støtte (SPS) har til formål at sikre, at personer med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse i lighed med andre. SPS ydes således med henblik på at hjælpe støttemodtagere til at gennemføre et uddannelsesforløb og ikke med henblik på generelt at kompensere støttemodtagere.

Ved en psykisk funktionsnedsættelse forstås bl.a. angstdiagnoser (fx OCD, PTSD), affektive sindslidelser (fx depression og bipolar), skizofreni og andre psykoser, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og psykiske udviklingsforstyrrelser (fx ADHD og autisme).

 

Studenterrådgivningen har siden 2014 samarbejdet med Kontoret for SPS og Fastholdelse, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, om udvikling og levering af SPS til studerende med psykiske funktionsnedsættelser og komptenceudvikling (opkvalificering) til støttegivere for studerende med psykiske funktionsnedsættelser.

Afdelinger

Studenterrådgivningen består af følgende afdelinger:

 

Sjælland

RUC

DTU

Odense

Aalborg

Aarhus

Kolding

Esbjerg

Holstebro

 

Bestyrelsen

Vi har en rådgivende bestyrelse, der består af:

 

 
 • Charlotte Egholm - formand

Studiechef
Professionshøjskolen Metropol
Udpeget af Danske Professionshøjskoler

 

 

 • NN - næstformand

Studerende Københavns Universitet
Udpeget af DSF

 

 

 • Gitte Pedersen Viftrup

Vejledningschef, AU Uddannelse - Vejledning og Uddannelsesstøtte
Aarhus Universitet
Udpeget af Danske Universiteter

 

 

 • Rie Snekkerup

Studiechef, Studieadministrationen
Copenhagen Business School
Udpeget af Danske Universiteter

 

 

 • Søren Meyer

Centerchef
Cphbusiness Studie og Karriere
Udpeget af Danske Erhvervsakademier

 

 

 • Camilla Hutters

Områdechef
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Udpeget af bestyrelsen

 

 

 • Maria Stein Knudsen

Studerende
Udpeget af DSF

 

 

 • Anna Sofie Vedersøe Larsen

Formand for sammenslutningen for danske socialrådgiverstuderende

 

 

 • NN

EAK

Presse

Alle pressehenvendelser skal gå til presseansvarlig, Ulla Halskov.

 
Telefon: 72 41 83 54
Mail: ulh@srg.dk
Kontakt os

Du kan ringe til os på vores hovednummer  70 26 75 00

Mandag - torsdag fra kl. 09.00-12.00 og 12.30-15.00 

Fredag fra kl. 09.00 -13.00

 

Skal du i kontakt med den enkelte afdeling, skal du klikker herunder.

Sjælland

RUC

Odense

Kolding

Esbjerg

Aarhus

Holstebro

Aalborg

 

 

Specialer og opgaver ved videregående uddannelsesinstitutioner

Vi er interesserede i at samarbejde specialestuderende. Kontakt Ulla Halskov, på ulh@srg.dk eller 70267500, for at høre mere.

 
Praktikanter

Vi samarbejder med journalistpraktikanter ved aviser og fagblade.

Kontakt Ulla Halskov, kommunikationsmedarbejder, på ulh@srg.dk eller 70267500.

 

Skoleopgaver

Vi kan desværre ikke tilbyde hjælp til skoleopgaver, da vores ressourcer er fokuseret på støtten og rådgivningen til de studerende.

Vi henviser til at søge information her på hjemmesiden og i vores pjecer.

Læs pjecerne online her

Har du et helt konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på 70267500.

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere og at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre
hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ’accepter alle cookies’ eller du kan
vælge ’accepter ikke cookies’, hvis du ikke ønsker, at dine cookies bliver gemt.
Du kan altid slette gemte cookies ved at gå ind under avancerede indstillinger i din browser.