Barsel

Reglerne for støtte til studerende, der skal være forældre, er ikke lige lette at gennemskue. Du får her en gennemgang af de forskellige muligheder. Er du i tvivl om noget, så kontakt os, og vi guider dig gennem det.


Læs vores pjece om Barsel

SU-fødselsklip

Skal du være mor, mens du går på en videregående uddannelse, kan du få tillagt 12 ekstra SU-klip. Du skal derfor ikke søge om orlov fra studiet i forbindelse med barsel, da du så vil miste dine rettigheder i SU-systemet.

Skal du være far, og er i gang med en videregående uddannelse, kan du få tillagt 6 ekstra SU-klip, uanset om barnets mor er under uddannelse.

Er I begge studerende på en videregående uddannelse, har moren mulighed for at overføre op til 6 af sine SU-fødselsklip til faren. Du skal selv søge om fødselsklip på Min-SU.

 

SU-lån

Forsørgere kan, sammen med SU og studielån - eller slutlån, optage et supplerende studielån. Det ekstra studielån kan ikke udbetales samtidig med ekstra SU i forbindelse med fødsel.

 

Tillægsstipendium

Er du enlig forsørger eller samboende forældre, hvor I begge modtager SU, har du/I mulighed for at få et tillægsstipendium til SU.

Bemærk, at tillægsstipendiet ikke kan udbetales samtidig med ekstra klip i forbindelse med fødsel.


Barselsdagpenge

Du har ret til barselsdagpenge under én af følgende omstændigheder: 

1. Du har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de sidste 13 uger før barselsorlovens start, og du har i denne periode været beskæftiget i mindst 120 timer.

Du må gerne have flere ansættelsesforhold, men det er et krav, at man er beskæftiget umiddelbart op til orlovens start. Betingelserne for at modtage barselsdagpenge skal være opfyldt senest ved fødslen.


2. Du ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, såfremt du ikke gik på barsel.


3. Du har indenfor den seneste måned før fødslen afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Her er der ingen krav om A-kasseindmelding.


4. Du afslutter en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed efter fødslen, men inden for den almindelige barselsorlov (46 uger efter fødslen).

Du har i dette tilfælde ret til barselsdagpenge fra det tidspunkt, hvor du er dagpengeberettiget medlem af en A-kasse og altså ville have modtaget arbejdsløshedsdagpenge, hvis ikke du havde fået barn.


5. Du er elev i lønnet praktik på en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov.

Du skal være opmærksom på, at du, hvis du modtager barselsdagpenge på grundlag af lønnet praktik, fortsat vil være berettiget til dagpenge efter praktikperiodens ophør.


Bemærk, at du godt kan modtage SU og barselsdagpenge samtidig. En undtagelse herfra er, hvis du har opnået retten til barselsdagpenge på grundlag af en praktikløn.

Vær dog opmærksom på dit fribeløb, som i øvrigt forhøjes, når du bliver forsørger.

 

Nyuddannede

Begynder barselsperioden mere end 1 måned efter, du har afsluttet din uddannelse, har du kun mulighed for at få barselsdagpenge, hvis du er indmeldt i en A-kasse.

Husk at tilmelde dig A-kassen senest 14 dage efter endt uddannelse.

Bliver du studentermedlem senest 12 måneder før endt uddannelse, kan du undgå karensperioden på 5 uger. Bemærk, at selvom du allerede er indmeldt som studerende i A-kassen, skal du kontakte A-kassen og ændre status til nyuddannet.

Selvom du vil kunne få barselsdagpenge, hvis barselsperioden begynder inden 1 måned efter, uddannelsen er afsluttet, skal du være opmærksom på, at du kun har mulighed for arbejdsløshedsdagpenge efter endt barsel ved indmeldelse i en A-kasse, som nævnt ovenfor.

Opfylder du ikke kravene og har dermed ikke ret til barselsdagpenge, kan du søge kommunen om kontanthjælp i barselsperioden. Det kræver dog, at du ikke har formue eller kan forsørges af en ægtefælle.

 

Børnebidrag

Forældre har pligt til at forsørge deres børn. En forælder, der ikke bor sammen med barnet, skal derfor betale børnebidrag til den, der forsørger barnet.

Er et bidrag, som statsforvaltningen har truffet en afgørelse om, ikke betalt til det aftalte tidspunkt, og du selv har forsøgt at få det udbetalt, kan du søge om at få Udbetaling Danmark til at udbetale det på forskud.

Ordningen hedder forskudsvist udbetalt børnebidrag.

 

Børne- og ungeydelse

Børne- og ungeydelsen (også kaldet børnechecken) udbetales automatisk til børnefamilier.

Ydelsen er inddelt i takster, som afhænger af dit barns alder. Du får et fast beløb pr. barn, og beløbet udbetales som udgangspunkt til moren.

 

Børnetilskud til forældre under uddannelse

Under visse praktik- og skoleperioder er det pr. 1.1.2014 muligt at søge supplerende børnetilskud. I nogen tilfælde kan du som studerende få særligt børnetilskud til uddannelsessøgende.

Tilskuddet er indkomstafhængigt og  udbetales kun efter ansøgning i din bopælskommune.

 

Børnetilskud til enlige

Ordinært børnetilskud kan søges, hvis du er reelt enlig. Det vil sige, at du ikke må leve i et ægteskabslignende forhold.

Tilskuddet udbetales kvartalsvist og kun efter ansøgning i din kommune.

 

Ekstra børnetilskud

Ekstra børnetilskud ydes når den, der har forældremyndigheden over et eller flere børn, får udbetalt ordinært børnetilskud som enlig forsørger.

Der udbetales kun 1 ekstra børnetilskud, uanset om der er flere børn. Tilskuddet udbetales kvartalsvist og kun ved ansøgning.

Har du nogen spørgsmål, så kontakt Studenterrådgivningen

Overskrift

Lorem Ipsum...

Lorem Ipsum...

Overskrift

Lorem Ipsum...

Lorem Ipsum...

Overskrift

Lorem Ipsum...

Lorem Ipsum...

Overskrift

Lorem Ipsum...

Lorem Ipsum...

Tilbud til samarbejdspartnere

Lorem Ipsum...

Lorem Ipsum...

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere og at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre
hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ’accepter alle cookies’ eller du kan
vælge ’accepter ikke cookies’, hvis du ikke ønsker, at dine cookies bliver gemt.
Du kan altid slette gemte cookies ved at gå ind under avancerede indstillinger i din browser.